______________

H3-kull "Liten blir stor"

 

  Hanky Panky Handy Dandy Hokus Pokus Hoodoo Voodoo
Nyfödda
1 vecka
2 veckor
3 veckor
4 veckor
5 veckor
6 veckor
7 veckor
8 veckor
9 veckor
10 veckor
11 veckor
12.veckor

______________

Hela kullen som nyfödda, tyvärr förlorade vi tre utav dom.
H... Hanky Panky Handy Dandy H... Hokus Pokus H... Hoodoo Voodoo

______________